Francuski — Comune di Ardea: Comune di Ardea

RAZLIČITE PA BOLJE ZA RECIKLIRANJE BORITI PROTIV ZLOUPOTREBA i odustajanje OD OTPADA Izvještaj loše vozi održi dekor u okruženju.Ako vidiš napuštanjem otpada, nazovite lokalne policijske stanice VERRELe čašu otpada mogu biti bačeni svaki dan u zvona na putu verte. Mora da je ispraznio i mora biti odbačena na veliko i torbu. Odjeća occasionLes odjeca može biti bačena u kontejnere svaki dan u određenim mjestima, žuta u opštini. Ne ostavi odjeću ili kofere pored kontejnera. OPASAN OTPAD OPĆINSKE BATERIJE LIJEKOVA istekle Lekove ili nije u upotrebi mora biti postavljena u određenim kontejnera u blizini apoteka. Nekada baterije mora da je otišla